Контакт

Књажевско-српски театар
Даничићева 3
34000 Крагујевац

Телефони
034 617 05 00
Директор 034 617 05 02
Секретар 034 617 05 04
Маркетинг 034 617 05 05
Рачуноводство 034 617 05 03
Портирница 034 617 05 01

Факс
034 617 05 04

www.joakimvujic.com
pozoristetjv@open.telekom.rs

Билетарница
10.00-12.00
18.00-20.30
034 33 20 63